Biblioteksråd

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

Biblioteksrådet

Hösten 2004 bildades ett biblioteksråd. Två representanter vardera för biblioteket, CLL, lärarkåren samt studentrepresentanter samlas en gång per termin.
Syftet med biblioteksrådet är att utveckla biblioteket i samklang med utbildningarna på Campus och att ge användarna möjlighet att påverka bibliotekets verksamhet.

Vill du läsa protokoll från biblioteksrådets möten?

Här finns länkar till Biblioteksrådets protokoll som pdf-filer:

Mötet 2004-11-22
Mötet 2005-03-07
Mötet 2005-12-12
Mötet 2006-05-22
Mötet 2006-12-04
Mötet 2007-05-07
Mötet 2007-11-19
Mötet 2008-05-12
Mötet 2008-11-17
Mötet 2009-04-27
Mötet 2009-11-19
Mötet 2010-11-12
Mötet 2011-04-06
Mötet 2011-11-11
Mötet 2012-05-08

Mötet 2013-04-16