Databaser

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

Listan innehåller länkar till fritt tillgängliga databaser.
Studenter vid universitet/högskola har genom extern login tillgång till licensierade databaser.
Se respektive universitets-/högskolebiblioteks information!

  • Arbline - Specialiserad databas på arbetslivsfrågor. Arbline är Arbetslivsbibliotekets avslutade katalog och databas inom arbetsliv och arbetsmiljö. Den innehåller referenser till böcker, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar etc. Arbline täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom området från 1980-talet till och med 2006
  • The Cochrane Library - evidensbaserad sjukvård. The Cochrane Library är en elektronisk publikation som dokumenterar och granskar kliniska behandlingsresultat inom det medicinska området. Kontinuerlig uppdatering
  • ERIC - "an online digital library of education research and information. ERIC provides ready access to education literature to support the use of educational research and information to improve practice in learning, teaching, educational decision-making, and research."
  • KVINNSAM - "en tvärvetenskaplig litteraturdatabas med svenska och utländska genusvetenskapliga referenser ur Göteborgs universitetsbiblioteks bestånd."
  • PubMed - National Library of Medicine (USA). Mer än 19 miljoner referenser till artiklar inom biomedicin. Inkluderar Medline, OldMedline, m m. Länkar till fri fulltext finns.
  • SLHD (Svensk lokalhistorisk databas) - Svensk Lokalhistorisk Databas är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa tillgängliga via Internet.
  • SveMed+ - en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård och omvårdnad. Nästan hälften av de löpande tidskrifterna är expertgranskade. Länkar till fulltext förekommer.
    Och här finns en förteckning över tidskrifter indexerade i SveMed+, med uppgift om vilka som kan innehålla vetenskapliga artiklar.
  • SwePub - vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar, m.m.