Författningar, offentliga publikationer och statistik

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

Författningar

  • Rättsnätet - Sveriges största internettjänst för rättsinformation. Fri tillgång till alla gällande svenska författningar.
  • Lagrummet.se - portalen till svensk rättsinformation.
  • Svensk författningssamling (SFS) i fulltext. Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras så ersätts den gamla texten med den nya. Här finns också texter till upphävda författningar, främst efter 1988. SFS finns även på Lagrummet.se.
  • EUR-Lex - portalen till EU-rätten. EUR-Lex ger direkt och gratis åtkomst till EU-rätten. Systemet bygger på sökningar i EUT (Europeiska unionens officiella tidning) som t.ex. innehåller fördrag, lagstiftning, rättspraxis och förberedande rättsakter. Det erbjuder avancerade sökmöjligheter.

Offentliga publikationer

  • Regereringen.se - söksida för offentligt tryck i fulltext, t ex Statens offentliga utredningar (SOU), Departementsserien (Ds), propositioner, m m.

Statistik