Informationssökning

Sidan uppdaterad: Februari 2, 2016

Det här är huvudsidan för Campusbibliotekets länksamlingar till olika resuser för informationssökning

  • Allmänna sökguider
  • Bibliotekskataloger
  • Databaser - länkar till fritt tillgängliga databaser.
  • Databasguider
  • Författningar, offentliga publikationer och statistik
  • Ordböcker och lexikon
  • Sökmotorer
  • Tidskriftsarkiv
  • Uppsatsarkiv