Tidskrifter

Sidan uppdaterad: Augusti 11, 2015

Tidskriftslistan omfattar de tryckta tidskrifter som finns på Campusbiblioteket i Varberg.

Glöm inte att du som student vid universitet/högskola genom extern login få tillgång till ditt lärosätes hela utbud av tidskrifter i fulltext. Se resp. lärosätes bibliotek!

Tidskrift ISSN Bestånd
Balans 0346-8208 Sparas 3 år
Barn och cancer 0284-7507 Innevarande år
Dagens medicin 1104-7488 Innevarande år
Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter 1401-2480 2010-
Fokus - Sveriges nyhetsmagasin 1653-4670 2014(34)-
Forskning och framsteg 0015-7937 Innevarande år
Fritidspedagogen 0349-2478 2008-
Förskolan 0015-5292 2004(7)-
Förskoletidningen 0348-0364 2004(5)-
Förskoletidningen handledarskap 1652-8409 2011(2)-
Grundskoletidningen 1102-1187 2004(5)-
KK-bladet 1653-0047 Innevarande år
Konferensvärlden med Event&Expo 1100-4924 2013 nr 4 -
Läkartidningen 0023-7205 Innevarande år
Fri fulltext 1996- (ej sen. nr.)
Lärarnas tidning 1101-2633 Sparas 1 år
Market - nyhetstidningen för detaljhandeln 1653-8609 Sparas 1 år Webbplats
Nämnaren - tidskrift för matematikundervisning 0348-2723 2008-
Omvårdnadsmagasinet 1652-0858 Innevarande år
Outlook (ersätter Inköp+logistik) 2001-614X Sparas 3 år
Pedagogisk forskning i Sverige 1401-6788

2008-2010, 2012-
Fri fulltext: 1996-2009

Pedagogiska magasinet 1401-3320 2004(3)- Fri fulltext
Plastforum 1404-8469 2004-
Socialmedicinsk tidskrift 0037-833X Fri fulltext 2007-
Socialvetenskaplig tidskrift 1104-1420 2009- Fri fulltext
Socialpolitik 1104-6376 2009- Webbplats
Specialpedagogik 1650-7231 2008-
Svensk vindkraft 1654-7934 2011-
Time - the weekly newsmagazine 0040-781X Sparas 1 år
Utbildning och demokrati - tidskrift för didaktik och utbildningspolitik 1102-6472 Fri fulltext
Veckans affärer 0506-4406 Sparas 1 år
Vård i norden 0107-495X 1981-2014 (finns elektroniskt 1997-)
Vägledaren i utbildning och arbetsliv 1101-9611 Sparas 3 år