Tidskrifter

Sidan uppdaterad: Maj 6, 2015

Tidskriftslistan omfattar de tryckta tidskrifter som finns på Campusbiblioteket i Varberg.

Glöm inte att du som student vid universitet/högskola genom extern login få tillgång till ditt lärosätes hela utbud av tidskrifter i fulltext. Se resp. lärosätes bibliotek!

Tidskrift ISSN Bestånd
Alkohol och narkotika 0345-0732 1996-
Balans 0346-8208 Sparas 3 år
Barn och cancer 0284-7507 Sparas 2 år
British journal of nursing 0966-0461 1999-
Dagens medicin 1104-7488 Innevarande år
Dyslexi - aktuellt om läs- och skrivsvårigheter 1401-2480 2010-
Event & expo 1652-0602 2009-2013 nr 3
Fokus - Sveriges nyhetsmagasin 1653-4670 2014(34)-
Forskning och framsteg 0015-7937 Sparas 10 år
Forskning för hälsa 1653-9753 Sparas 5 år
Fritidspedagogen 0349-2478 2008-
Förskolan 0015-5292 2004(7)-
Förskoletidningen 0348-0364 2004(5)-
Förskoletidningen handledarskap 1652-8409 2011(2)-
Genus 1403-8943 2005- Webbplats
Grundskoletidningen 1102-1187 2004(5)-
International journal of qualitative studies in health and well-being 1748-2623 2006-2009
Fri fulltext 2006-
Journal of palliative care 0825-8597 2000-
KK-bladet 1653-0047 Innevarande år
Konferensvärlden med Event&Expo 1100-4924 2013 nr 4 -
Locus - tidskrift för forskning om barn och ungdomar 1100-3197 2010-2012
Läkartidningen 0023-7205 Sparas 3 år
Fri fulltext 1996- (ej sen. nr.)
Lärarnas tidning 1101-2633 Sparas 1 år
Market - nyhetstidningen för detaljhandeln 1653-8609 Sparas 1 år Webbplats
Medicinsk access 1652-9782 Sparas 3 år
Medicinsk vetenskap och praxis 1104-1250 Sparas 5 år Webbplats
Nursing clinics of North America 0029-6465 1986-
Nämnaren - tidskrift för matematikundervisning 0348-2723 2008-
Omvårdnadsmagasinet 1652-0858 Sparas 5 år
Outlook (ersätter Inköp+logistik) 2001-614X Sparas 3 år
Pedagogisk forskning i Sverige 1401-6788

2008-2010, 2012-
Fri fulltext: 1996-2009

Pedagogiska magasinet 1401-3320 2004(3)- Fri fulltext
Plastforum 1404-8469 2004-
Psykisk hälsa 0033-3212 Sparas 10 år
Socialmedicinsk tidskrift 0037-833X 1981-2011 Fri fulltext 2007-
Socialvetenskaplig tidskrift 1104-1420 2009- Fri fulltext
Socialpolitik 1104-6376 2009- Webbplats
Specialpedagogik 1650-7231 2008-
Svensk vindkraft 1654-7934 2011-
Time - the weekly newsmagazine 0040-781X Sparas 1 år
Utbildning och demokrati - tidskrift för didaktik och utbildningspolitik 1102-6472 Fri fulltext
Veckans affärer 0506-4406 Sparas 1 år
Vård i norden 0107-495X 1981- (finns elektroniskt 1997-)
Vårdfokus 2000-5717 2010(6-7)- Webbplats
Vägledaren i utbildning och arbetsliv 1101-9611 Sparas 3 år