Trivselregler för Campusbiblioteket

Sidan uppdaterad: Augusti 11, 2015

 

För att skapa bästa möjliga studie- och arbetsmiljö gäller följande trivselregler:

  • Anpassa samtalstonen så att andra låntagare inte störs.
  • Stäng av mobilens ringsignal.
  • Störande mobilsamtal är inte tillåtna.
  • Läsplatserna vid fönstren är avsedda för enskilda studier, inte för grupparbeten.
  • Hela måltider får inte intas i biblioteket.
  • Det är tillåtet att ta med dryck och enklare smörgåsar, frukt, etc.
  • Använd papperskorgarna för skräp. Håll bordsytorna rena.